s
s
s
s
s
s
s

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


Detalle

UNIVERSEEL MANIFEST van DICHTERS VAN DE WERELD

SLUIT JE AAN!

Dichter, als je gelooft in de doelstellingen van onze beweging Dichters van de Wereld; als je het eens bent met ons Universeel Manifest; als je loyaal wilt zijn aan je overtuigingen, omarmen wij je van harte als een van onze broeders in jouw hartstocht om de wereld te veranderen. Moge jouw woord, de ultieme manifestatie van jouw kunst, de sleutel zijn tot wezenlijke verandering in de wereld en de geschiedenis.

UNIVERSEEL MANIFEST van DICHTERS VAN DE WERELD

Dichters van de Wereld, het moment is gekomen waarop we onze krachten moeten bundelen om het voortbestaan van het leven te verdedigen. Wij zijn de Strijders van de Vrede en Boodschappers van een nieuw tijdperk van de mensheid. Wij zijn de Dichters van het Licht, en het Licht is het vehikel dat ons naar onze roeping voert, die we om geen enkele reden in de steek mogen laten.


We beleven op dit moment het einde van een ondergaand tijdperk en tegelijkertijd de geboorte van een NIEUW TIJDPERK waarin de dichter een bepalende rol heeft te spelen.

We leven in cruciale tijden voor het voortbestaan van de mensheid; of ze blijft op het pad richting de afgrond die leidt tot uitsterving, of ze gooit het roer om naar een koers waarop we gezamenlijk onze uitdagingen aangaan en ons voortbestaan op de lange termijn veiligstellen.

Sinds het vroegste begin van de menselijke geschiedenis, heeft de mens moeten co-existeren met haar natuurlijke leefomgeving die het in staat stelde, en in staat blijft stellen om te leven.

Maar tegelijkertijd en paradoxaal genoeg heeft de mens in zijn verlangen om meer te zijn, om te groeien en te groeien, de planeet uitgeput tot aan de grens die het voortbestaan ​​van de soort in gevaar brengt. Als de mens niet van koers verandert EN NU, zullen de volgende generaties goede redenen hebben om ons te haten.

Aan de andere kant, in dezelfde context van steeds MEER willen zijn, worden niet alleen de materiële middelen van de planeet uitgeput om te groeien en te overleven, maar ook de menselijke middelen, ons slepend naar een meedogenloze en criminele concurrentie tussen mensen tot het punt dat we elkaar vandaag de dag doden om te overleven, te groeien of simpelweg om te zeggen: IK BEN, dit of dat, maar IK BEN! en ik ben meer dan jij.

Net zoals we de aarde voortdurend uitputten door misbruik van natuurlijke en menselijke bronnen, zo worden massavernietigingswapens op grote schaal gebouwd, in staat om de hele mensheid in een paar uur te vernietigen. En de macht hierover blijft altijd geconcentreerd in dezelfde handen, in die we vandaag kennen als het Imperium.

Maar niet alles is negatief, omdat de morele chaos, de ethische chaos, de politieke chaos [beruchte oorlogen], de economische chaos [absurde dingen] slechts manifestaties zijn van de GEBOORTE VAN GESCHIEDENIS, als wanneer een vrouw het leven schenkt aan een kind; het ene sterft en het andere ontspringt uit haar borst.

 

1. Geconfronteerd met dit verlangen naar absolute overheersing dat onvermijdelijk zou kunnen leiden tot zelfvernietiging en tot zoveel barbaarsheid; in het licht van nieuwe tijden die zich aankondigen, slaan De Dichters van de Wereld enerzijds het pad van protest in, en anderzijds het pad van werken aan een nieuwe dageraad die leidt tot de definitieve bevrijding van de mens.

2. De Dichters van de Wereld - niet allemaal, want niet alle dichters in de wereld zijn te zeggen: ik ben niet, WE ZIJN. Maar degenen onder ons die bereid zijn om het EGO dat ons vermoordt los te laten, die in staat zijn om naar onszelf te kijken in GELIJKHEID, zij beginnen de collectieve reis door de wereld en stellen de kunst van de poëzie ten dienste van de mensheid.

3. Dichter zijn betekent niet alleen mooie poëzie schrijven, maar ook het doorleven ervan, en het doorleven ervan betekent niet alleen het voelen ervan, maar het beoefenen ervan, en het beoefenen ervan is iets van alledaagse praktijk, zolang we een hoofd hebben om te denken en een hart om te voelen.

4. Dichter van de Wereld zijn, is nog moeilijker zelfs. Een dichter van de wereld zijn, betekent dit manifest aannemen op zijn meest essentiële waarde; het betekent de verdediging van het leven op zich nemen, van de liefde, van diversiteit, van vrijheid en het vermogen om te kunnen zeggen: ik geef mijn leven voor het LEVEN, hoewel ik van mijn eigen leven houd. Daarom zeggen we GENOEG tegen stompzinnigheden, GENOEG TEGEN EGOS die niet bijdragen aan collectieve of persoonlijke groei, en we zetten de kunst van poëzie ten dienste van het menselijk bestaan.

5. Dichter van de Wereld zijn, is een krijger of een krijgster zijn, die door de vlakten van het menselijk bestaan trekt, zoals hij dat deed uit de nevelen van de tijd, op zoek naar perfectie en natuurlijke groei van het leven, terwijl hij leefde met de kleding en de omstandigheden die er waren om het te doen. Daarom zullen we niet onverschillig zijn voor de misdaden die elke dag worden gepleegd in naam van de vrijheid, we zullen onze stem verheffen als een straal van licht en we zullen de lafaard doen beven, omdat we van het woord het beste wapen zullen maken dat de moordenaar door onze lange geschiedenis heen heeft gekend.

6. We erkennen de waardevolle bijdrage van de dichters van de wereld aan de groei van de mensheid door de eeuwen heen. Zij die hun naam achterlieten in de universele geschiedenis en het collectieve geheugen van de mensheid. We erkennen ook de bijdrage van de anonieme dichters die over de aarde zwierven en hun legendarische missies vervulden. Wij geloven in de betekenis van deze majestueuze bijdragen voor hun tijd, zelfs voor vandaag, nu we ​​aan de vooravond staan van een nieuw tijdperk voor de mensheid. Desalniettemin willen de Dichters van de 21ste eeuw niet verstrengeld raken in het verleden, om beter zicht te hebben op het heden en de toekomst. De Dichters van de Wereld van deze eeuw worden opgeroepen om creatief te zijn en een beroep te doen op onze verbeelding om die antwoorden en verklaringen te vinden waar de mensheid VANDAAG naar hunkert, als remedie tegen de openlijke slagen en tegenslagen waarmee we op dit moment worden geconfronteerd.

7. De Dichters van de Wereld verklaren ons allen gelijk, de toegewijden en de minder bekenden, de beroemden en de anoniemen, de rijken en de armen, de blanken en de zwarten, de mestiezen en de geelgekleurden, zolang ze aan deze kant van het leven staan; zwaaiend met dezelfde zwaarden om te vechten tegen wat het leven doodt, vechtend zij aan zij achter dezelfde barricade om op te komen voor RECHTVAARDIGHAAD [een voor allen], GELIJKHEID [onvoorwaardelijk tussen alle bewoners van de aarde], VRIJHEID [de ware, niet de kunstmatige] en het RECHT van alle volken om te bestaan ​​en in vrede te leven.

8. De Dichters van de Wereld verklaren elke ruimte waar ze moeten zijn of zijn, als de juiste arena om het kwaad te bestrijden, hetzij in de grote en koude paleizen van de macht of in de ellendige grot van de stad, in het gras waar een boer de aarde bewerkt of op de bodem van de mijn waar de mijnwerker bloed spuwt, maar de dichter zal niet stoppen met het bezoeken van welke uithoek dan ook om het woord te nemen, als ware het regen die tegen de grond klettert, die een spektakel van genade creëert, als ware het bloemen voor de ogen van de mensheid. De dichter zal het licht zijn dat de krijger leidt, als ware hij de duinen in het duister van de nacht.

9. De Dichters van de Wereld verklaren onszelf pacifisten, maar niet laf en niet passief; anti-oorlog, maar op geen enkele manier naïef. Sentimentalisten van nature, omdat artistieke expressie, de inkt van het schrijven, het bloed van onze ziel is. We leven gevangen door de dronkenschap van artistieke charme, door de pijnlijke duizeligheid van creatie. Maar deze creatie zal altijd een specifiek doel hebben: HET LEVEN PERFECTIONEREN, de onze [het individu], die van iedereen [het collectief]. Wij zijn pacifisten op zoek naar de universele vrede, maar DE VREDE komt er niet zomaar, ze moet gewonnen worden, er moet voor gestreden worden. Dat is waarom wij Strijders zijn. Echte VREDE kan niet bestaan zonder dat er eerste RECHTVAARDIGHEID is, want echte VREDE is de vrucht van gerechtigheid. Anders, zal de vrede net zo zijn als ze vandaag de dag is, in de heerschappij van de rijken: DE VREDE VAN DE BEGRAAFPLAATS.

10. Om een ​​Dichter van de Wereld te zijn, moet iemand bereid zijn om altijd te willen verbeteren, om te groeien in diversiteit en om pluraliteit te accepteren zoals we de complexiteit van het bestaan ​​accepteren. In het bataljon van Dichters van de Wereld zal er voor iedereen altijd ruimte zijn om te strijden, gelovigen of niet-gelovigen, atheïsten of religieuzen, goed of slecht, als ze maar aan deze kant van het LEVEN staan; heteroseksueel, biseksueel of homoseksueel, liefhebbers van de nobele LIEFDE; oude strijders of moderne vechters, maar altijd militanten van HET GOEDE. De grote menselijke keten die de wereld verbindt, schakel voor schakel, zal bestaan ​​uit dichters die boodschappen van hoop en geluk verspreiden in deze strijd die sinds het begin der tijden voortduurt.

11. De mens zal in derden op zoek gaan naar zijn eigen fouten, onze uitdaging is dat iedereen zijn leven in eigen hand neemt, onder hun eigen gevoel van richting, zonder op zoek te hoeven gaan naar een derde om eigen fouten en nederlagen te verhullen. Onze hoop is om onszelf op te heffen door middel van het woord, om het woord in de harten van iedereen aan te steken, het vers van de bergen, de steile nacht van de ziel, de zorgzame omhulling van de schoot der natuur, om een ​​ziener te zijn in de ochtend, zodat een ieder zijn ziel kan verheffen met liefde, met woorden. Poëzie is van de wereld en we zijn het haar verschuldigd.

 

Dichter van de Wereld,

Sluit je aan bij deze strijd, voor het menselijke bestaan!

Word de noodzakelijke schakel zodat het LEVEN door kan gaan!

 

Santiago de Chile, Octubre 2005

LUIS ARIAS MANZO

Oprichter-secretaris-generaal

Nacionalidad: Chile
E-mail: ppdm-mundial@hotmail.com

 

Met de medewerking van

 

 

Vertaald uit het Spaans en het Engels: Camilo Penrroz

 

 

Desarrollado por: Asesorias Web
s
s
s
s
s
s
s