s
s
s
s
s
s
s
s

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


Detalle

XYEEB’AL RESIL SA’ RUUCHICH’OCH’ XB’AANEB’ AJ UUTZ’U’UJINEL AATIN RE RUUCHICH’OCH’

¡OKEN SA’ QAYANQ!

At Uutz’u’ujinel Aatin, wi’ nakanaw ru li rajomq li qak’anjel “At aj

Uutz’u’ujinel Aatin re Ruuchich’och’, jo’ aj wi’ qaatin “XYEEB’AL RESIL SA’ RUUCHICH’OCH’ ”, ut wi’ taawaj xkuutunkil li wank sa’ aach’ool xb’aanunkil, laa’o tatqak’ul jo’ qas qiitz’in sa’ li xk’eeb’al aach’ool chi rix xjalab’al ru li wanjik sa’ ruuchich’och’ re naq laawaatin, jo’ xnimal ru li xchaq’alil ru aab’aanuhom, ha’anaq xteeb’al re xjalb’al li wanjik sa’ ruuchich’och’ ut li resilal yu’amej.

XYEEB’AL RESIL SA’ RUUCHICH’OCH’

XB’AANEB’

AJ UUTZ’U’UJINEL AATIN RE RUUCHICH’OCH’

 Aj uutz’u’ujinel Aatin re Ruuchich’och’, xhulak xkutankil xjunajinkil li qach’ool re yalok chi rix xwanjik li yu’amej: Laa’o laj Yalonel chi rix li Wank sa’ Tuqtuukilal ut Aj Esilanel re junaq xjalajik yu’amej cho’q re li Poyanamilal. Laa’o laj saqil uutz’u’ujil aatin, li saqenk ha’an li xb’ehil li b’oqok b’ar wi’ maa’ani ink’a’ naru naxik. Yooko rilb’al xkamik jun ru yib’aj yu’amej ut li xsaqewjik jun Q’e Kutank b’ar wi’ laj uutz’u’ujinel aatin jwal nim li iiq wank sa’ xb’een.


Li Poyanamilal sa’ ruq’ wank li xkolb’al rix li xyu’am: yook xtaaqenkil xb’ehil jun mama’ xiik’ b’ar wi’ wank li xsachik maraj naxtiikob’resi ru li xb’e re wakliik sa’ komonil li tk’amo’q chaq xwanjik chalen naxik loq’laj q’e kutank.

Chalen chaq najter q’e kutank jo’ k’ihal naru xjultikankil li poyanam, li xwanjik li poyanam xtzol sumwank ruk’in li loq’laj sutamilej, li xtenq’ank chaq, li natenq’ank ut ttenq’anq re chi wank. Ab’anan, li xyib’al ru, li poyanam sa’ xk’ab’a’ li xnumtaakil yook chi xk’amb’al chaq xsachik loq’laj Ruuchich’och’ li tk’amo’q re moqon sa’ li roso’jik, jo’ jun paay ru yu’amej. Wi’ li poyanam ink’a’ naxtiikob’resi ru li xb’e, ¡ANAJWANK!, li yookeb’ chaq chi qix relik chi yaal naq wanqeb’ re wi’ jwal xik’ toohe’ril.

Ab’an, sa’ aj wi’ aj wi’ li xna’leb’il li NUMTAAK, muku ka’aj ta aj wi’ nake’osimank li k’a’aq re ru re li ruuchich’och’ re k’ihik ut re xch’oolaninkil qib’, nake’oksiik aj wi’ li qas qiitz’in, li nakooxk’am sa’ xtawasinkil qib’ ut chi yalok chi qib’il qib’ toj reetal naq xoohulak chi xkamsinkil qib’ chi qib’il qib’ yal re wank, re k’ihiik maraj yal re xyeeb’al: LAA’IN, jo’in, jo’in, ab’anan ¡LAA’IN! Maraj jwal nim inwankil chawu laa’at.

Jo’ chank ru yooko xsachb’al li ruuchich’och’ hulaj hulaj sa’ li xnumtajik risinkil rusilal chi maak’a’ rajb’al jo’ aj wi’ li rusilal li poyanam, kama’an aj wi’ nake’k’uub’aak li k’a’ re ru re k’amok chaq mama’ kamsink, jo’ aj wi’ xsachb’al chi xjunil li ruuchich’och’ sa’ junpaat, ut li awab’ejilal sa’ junjunq aj wi’ uq’ej wank, jo’ li naqanaw ru anajwank jo’ Xnumtajik jun Awab’ejilal.

Ab’anan muku chi xjunil ta yib’ ru, xb’aan naq li maa’usilal, li xmajel tiikilal, li xmaajelal awab’ejilal (maa’usil puub’aj ib’), xmajeelal xtunimal tenamit (ink’a’ natawmank ru), ha’aneb’ tz’aqal xk’utb’esinkil XYO’LAJIK RESILAL YU’AMEJ chanchank ta wi’ naq junaq qana’chin nayo’laak junaq xkach’in; nakam jun hoonal re xsiyajik chik chaq junaq jo’ reeqaj.

 

1. Sa’ li nimla k’anjel ha’in b’ar wi’ na’ajmank numtaak chi junwaakaj, li naru nak’amok qe sa’ li xsachb’al qib’ qajunes ut sa’ xnimal maa’usilal. Us sa’ xk’ab’a’ li xjalajik ruuchich’och’ yook chi ab’iik resilal, Laj Uutz’u’ujineleb’ re Ruuchich’och’ naqachap xb’ehil li xpuktasinkil resil ut li xk’uub’ankil wi’ chik junaq saqewjik, li tk’amo’q re chi junwaakaj li poyanam chi wank sa’ tuqtuukilal.

2. Laj Uutz’u’ujinel Aatin re Ruuchich’och’, muku chi xjunileb’ ta, ka’aj wi’ laj Uutz’u’ujinel Aatin re Ruuchich’och’, xb’aan naq muku chi xjunileb’ ta laj uutz’u’ujinel aatin wanko sa’ ruuchich’och’ yook qach’ool chi xyeeb’al: muku laa’in ta, LAA’O. Li naqaj chi anchal qach’ool elk sa’ li junesal li yook chi kamsink qe ut li nakooru chi rilb’al qib’ sa’ JUNTAQ’EETILAL, xookokla chi b’ehek sa’ junajilal chi ru ruuchich’och’ ut naqaye’chi’i li Uutz’u’ujinb’il Aatin jo’ xk’anjelob’aal li Poyanamilal.

3. Li Uutz’u’ujinel Aatinul muku ka’aj ta aj wi’ tz’iib’ank xhaq’alil ru uutz’u’ujinb’il aatin, ha’an b’an li XYU’AMINKIL, xyu’aminkil muku naraj ta xyeeb’al aj wi’ yal reek’ankil, ha’an b’an li xb’eersinkil, xb’eersinkil rajlal kutank, junelik rilb’al rusil naq toj wank qach’ool re k’a’uxlak ut eek’ank.

4. Li Uutz’u’ujinel aatinul re Ruuchich’och’ jwal kaw chi us, Li Uutz’u’ujinel aatinul re Ruuchich’och’ ha’an xsumenkil li xch’oolil li esilal ha’in; ha’an xsumenkil xkolb’al rix li yu’amej, li rahok, li jalanqilal, li wank sa’ tuqtuukilal ut re ruuk chi xyeeb’al: ninq’axtesi linyu’am sa’ xk’ab’a’ li YU’AMEJ, uy ta ninra linyu’am. Jo’kan naq naqaye AYI’ XHULAK li kaanilaj na’leb’, AYI’ XHULAK li JUNESAL li ink’a’ nakooxtenq’a chi wakliik sa’ junajilal, chi muku chi qajunesal, ut naqaye’chi’i li uutz’u’ujinb’il aatin re xwanjik li yu’amej.

5. Li uutz’u’ujinelil Aatin re Ruuchich’och’ ha’an li ok jo’ aj yalonel winq maraj ixq, li nab’ehek chi ru xtaq’ahilal li yu’amejil poyanam, jo’ xb’aanu chaq sa’ li aak’ab’il hoonal, sa’ li xsik’b’al li tz’aqalil ut li xk’iijik sa’ tiikilal li yu’amej naq toj naru wank li k’a’ re ru qe re xb’aanunkil. Jo’kan naq muku yal b’alalnaqo ta chi ru li maakob’k na’uxk rajlal kutank re xkolb’al li wank sa’ sahilal, tqachaj qe jo’ xrepom kaaq ut tqoksi xke laj xiw, xb’aan laq li aatin tqasutq’isi jo’ jun yalob’aal li oksinb’il chaq xb’aan laj kamsinel chalen xyo’lajik ruuchich’och’.

6. Naqak’e xloq’al li xtz’aqonikeb’ laj Uutz’u’ujinel re Ruuchich’och’ sa’ li xwaklijik li xtenamital ruuchich’och’ chalen chaq xyo’lajik li kutank saqenk. Eb’ li tz’aka chaq xk’ab’a’eb’ sa’ li oq’ob’aal chi tasalhu b’ar wi’ wank resilal li ruuchich’och’ ut sa’ li xch’ooleb’ li poyanam, ut naqak’e aj wi’ xloq’al li xtz’aqonikeb’ laj uutz’u’ujinel aatin ink’a’ xe’nawmank ru li xe’nume’k sa’ ruuchich’och’ chi xyu’aminkileb’ li xpohol xchahimal chalen q’e kutank. Naqak’e xwankil li k’a’ re ru xe’tenq’ank wi’ chaq sa’ li xhoonalil xwanjikeb’, jo’ aj wi’ li xe’xkanab’ choq’ qe anajwank, ab’anan wanko sa’ xjalajik jun ru yu’amej cho’q re li xtenamital ruuchich’och’, ut jo’kan aj wi’, laj Uutz’u’ujinel Aatin re Ruuchich’och’ li yookeb’ chi b’ehek sa’ Oxlaju B’ak’tun ink’a’ naqaj xtzuklenkil qib’ ruk’in li ak xnume’ re naq sa ilok anajwank ut rilb’al li moqonil yu’amej. Laj Uutz’u’ujinel re Ruuchich’och’ li wankeb’ sa’ li xhoonalil jun o’q’ob’il chihaab’ b’oqb’il chi siyank na’leb’ re naq ruk’in li k’a’uxlej xtawb’al xchaq’b’enkil ut xch’olob’ankil li k’a’ re ru naxjap re li poyanam chi xtitz’b’al ANAJWANK chi ru li majelal yooko xyu’aminkil sa’ eb’ li kutank ha’in.

7. Laj Uutz’u’ujinel Ruuchich’och’ naqak’ulub’a naq juntaq’eeto chi xjunilo, li jwal nawb’ileb’ ru ut li ink’a’ nawb’ileb’ ru, li jwal nimqeb’ xwankil ut li maak’a’eb’ resil, li neb’a’ ut li b’ihoom, li saq ut li q’eq ut laj kaxlan, ab’anan wi’ nake’xk’e rib’ sa’ li xtiikal li yu’am ha’in; li te’xchap li ch’iich’ re yalok chi ru li nasachok yu’amej, b’ar wi’ te’yalo’q b’ar wi’ nakolmank rix li TIIKILAL (junnaqik cho’q reheb’ chi xjunil), li JUN ILOMAN RILB’AL (cho’q reheb’ chi xjunil li wankeb’ sa’ ruuchich’och’), li Wank sa’ TAQ CH’OOLIL (li na’uxliik muku yal len ta), ut li XK’ULUB’EB’ li k’ila tenamit chi wank sa’ tuqtuukilal.

8. Laj Uutz’u’ujinel Aatin re Ruuchich’och’ te’xye resil ha’an yaal b’ar k’eeb’ilaqeb’ xhoonal chi wank, jo’ jun na’ajej re yalok chi ru li maa’usilal, uy ta sa’ li sa’ xnimqal rochochil awab’ejilal maraj sa’ junaq ch’ina ochoch pek, sa’ li pach’aya’ b’ar wi’ nak’anjelak laj awinel maraj sa’ li xjulel xb’ekb’al xb’ihomal ch’och’ b’ar wi’ nachuub’ank kik’ laj b’ekol xb’ihomal ch’och’, ab’an laj uutz’u’ujinel aatin ink’a’ tixkanab’ rula’aninkil maajun chi kok’ na’ajej re xyeeb’al li raatin, chanchank ta wi’ li hab’ naxt’aqasi ru li ch’och’, li naxk’utb’esi xchaq’alil ru li wank, jo’ uutz’u’uj chi ru li xtenamital ruuchich’och’. Laj Uutz’u’ujinel aatin ha’an li xsaqenk nak’utuk xb’e laj yalonel sa’ raak’ab’il li q’ojyink.

9. Laj Uutz’u’ujineleb’ Aatin re Ruuchich’och’ naqaxaqab’ qib’ jo’ aj k’amol tuqtuukilal, ab’an muku aj xiwo ta, chi muku tuulano ta; ink’a’ naqaj li puub’aj ib’, ab’an maajunwa naqakanab’ qib’. Ak re naq q’un qach’ool xb’aan naq li xchaq’al b’aanuhom, li xb’onol li tz’iib’, ha’an xkik’el li qamuheel. Tz’aptz’ooko sa’ li xmusiq’ li xchaq’alil ru b’aanuhom, toj sa’ xkaanil ru li yoob’ank na’leb’. Ab’an li yoob’ank na’leb’ ha’in wank junelik jun rajom: XTZ’AQOB’RESINKIL RU LI YU’AMEJ, li qayu’am (sa’ qajunesal), li xyu’ameb’ chi xjunil (li komonil). Aj k’amolo tuqtuukilal sa’ xk’ab’a’ li xtuqtuukilal li ruuchich’och’, ab’an li tuqtuukilal muku yal nak’ulunk ta chi jo’ka’an, tento reechaninkil, yalok chi rix. Jo’kan naq aj yalonelo. Ut maak’a’ li tuqtuukilal wi’ maak’a’ li tiikilal. Li tuqtuukilal wanq naq k’ojk’ooq chik li tiikilal, xb’aan naq ha’an wanq wi’ ha’an li naruuchini, ruuchinihom li tiikilal. Wi’ ink’a’ kama’anaq li wank anajwank sa’ li rawab’ejilal li Numtaak Awab’ejilal: TUQTUUKILAL RE MUQLEB’AAL.

10. Li ok jo’ Aj Uutz’u’ujinel re Ruuchich’och’ tento naq taak’ulub’a li xchaab’ilob’resinkil aawib’ junelik, li k’iik sa’ li jalanqil nawom b’aanuhom ut xk’eeb’al xwnakil li jalanqil chi nawom b’aanuhom jo’ chank ru naqak’ulub’a li xch’a’ajkilalil li wank. Sa’ li xch’uutal laj Uutz’u’ujinel re Ruuchich’och’ wanq na’aj re yalok, ma aj paab’anel maraj ink’a’ aj paab’anel, tiikakaq xch’ool maraj sachenaq, ab’an sa’ xjayal li YU’AMEJ; maak’a’ na’ajmank re chank ru li xyu’am li junjunq ab’an aj ajonel re li tiikil RAHOK; aj najteril yalonel maraj aj yalonel reheb’ li kutank ha’in, ab’an junelik wanqeb’ sa’ USILAL. Li xnimal ru k’aham nab’ak’ok re li ruuchich’och’, chi cha’al cha’al, wanqeb’ sa’ xyanq laj uutz’u’ujineleb’ aatin aj jek’oneleb’ yo’onihom ut se’ sa’ li yalok ha’in li wank chalen chaq xyo’lajik li kutank saqenk.

11. Li poyanam junelik tixq’ab’a jalan chik xb’aan li xmaank, li xnimal iiq wank sa’ qab’een ha’an li junjunq tixsume, chi anchal li xch’ool, ut chi ma’ani tixq’ab’a re xmuqb’al li xmaak maraj li xsachik. Li qayo’onihom ha’an li xtaqsinkil li xyaab’ qakux ruk’in li aatin chi qajunqal, xlechb’al li xch’ool aatin sa’ li xch’ool li junjunq, li raatin li k’iche’, li yamyookil q’ojyink, li xlanb’al ralob’aal li loq’laj ch’och’, aj nawal chi ru li q’ela, re naq sa’ junqal tixwaklisi li xch’ool sa’ raarokilal, ruk’in li aatin. Li uutz’u’ujinb’il aatin re li ruuchich’och’ ut sa’ xk’ab’a’ wanko.

 

Aj Uutz’u’ujinel re Ruuchich’och’

¡Oken sa’ li yalok ha’in sa’ xk’ab’a’ li xwanjik li poyanam!

¡Sutq’isi aawib’ jo’ li aajel ru re naq ink’a’ ta chi sachq li YU’AMEJ!

 

Desarrollado por: Asesorias Web
s
s
s
s
s
s
s