s
s
s
s
s
s
s
s

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


Detalle

MANIFEST UNIVERSAL al POEŢILOR DIN TOATĂ LUMEA

VINO ALĂTURI DE NOI! 

Poetule,dacă ai luat cunoştinţă de obiectivele mişcării internaţionale Poetas del Mundo (Poeţi ai Lumii) Şi de Manifestul nostru universal şi dacă el corespunde principiilor tale, noi te primim ca pe un frate al nostru dornic să schimbe lumea iar cuvântul tău , ca manifestare supremă a creativităţii şi artei tale, să fie cheia unor schimbări istorice.

 MANIFEST UNIVERSAL  al POEŢILOR DIN TOATĂ LUMEA

Poeţi ai lumii, a sosit momentul să ne unim puterile ca să apărăm continuitatea vieţii: suntem reprezentanţi ai păcii şi mesageri ai  unei noi etape a umanităţii. Suntem Poeţi ai Luminii şi Lumina este vehiculul spiritual care ne conduce la întâlnirea de la care nu avem voie să lipsim. Asistăm în prezent la sfârşitul unei epoci decadente şi la naşterea unei noi ere în care poetul poate să joace un rol determinant.


Omenirea trăieşte momente decisive şi dramatice ale supravieţuirii sale: ori continuă pe aceeaşi cale care duce la extincţie, ori schimbă direcţia pentru a-şi asigura un viitor promiţător.

Încă din timpuri imemoriale existenţa omului a fost dependentă de mediul natural care i-a asigurat,şi continuă să-i asigure, posibilitatea de a trăi. Dar în acelaşi timp, în mod paradoxal, omul, în dorinţa lui de a progresa, a deteriorat planeta într-atât încât a pus în pericol posibilitatea de a exista în continuare a speciei umane. Dacă omul nu-şi revizuieşte părerile chiar acum, generaţiile viitoare vor avea motive întemeiate să ne urască.

Pe de altă parte, această nejustificată lăcomie de a avea cât mai mult, de a parveni, nu consumă numai resursele naturale ci şi resursele umane aruncându-ne într-o competiţie oarbă, într-o întrecere lipsită de scrupule, încât ajungem să ne ucidem unii pe alţii pentru a exista sau doar pentru a spune:”Sunt mai tare decât tine!”...

Nu numai că distrugem în mod constant planeta abuzând de rezervele naturale dar fabricăm arme de distrugere în masă care în câteva ore pot şterge omenirea de pe faţa pământului iar puterea şi supremaţia se concentrează în mâinile celor care conduc imperiile moderne.

Dar nu totul este pierdut, haosul moral, haosul etic, haosul politic (războaie infame), haosul economic, nu sunt decât manifestări dureroase ale unei Naşteri Istorice: moare o etapă şi se naşte alta.

 

 1. În faţa acestei pofte nesăţioase de a domina care ne poate duce la autodistrugere şi în faţa barbariei omului, în lumina noii perioade care se anunţă, Poeţii Lumii vor pe de o parte să protesteze şi pe de altă parte să participe la reconstrucţia noului răsărit care să-l elibereze definitiv pe om de tenebre.
 2. Poeţii Lumii au capacitatea să renunţe la singularul „Sunt” şi să afirme „Suntem”. Suntem dispuşi să abandonăm Egoul care ucide, întunecă, şi să acceptăm egalitatea, să străbatem împreună lumea punând arta poeziei în serviciul umanităţii.
 3. A fi poet nu înseamnă doar a scrie vorbe frumoase ci mai ales a trăi poezia, iar a trăi poezia nu înseamnă numai a o simţi fără s-o pui în practică, fără s-o practici în fiecare zi cât timp ai cap ca să gândeşti şi inimă ca să simţi.
 4. A fi Poet al Lumii este chiar şi mai greu, înseamnă să-ţi asumi partea esenţială a acestui manifest, să-ţi asumi apărarea vieţii, a iubirii, acceptarea diversităţii, a libertăţii de a fi capabil să pui viaţa în slujba unui ideal. De aceea spunem stop prostiei, stop egoismului care nu contribuie nici la bunăstarea individului, nici a societăţii şi încercăm să ridicăm nivelul spiritual al omenirii prin poezie.
 5. A fi Poet al Lumii înseamnă a te implica efectiv, a străbate desişurile existenţei căutând perfecţiunea şi splendoarea vieţii, chiar dacă lumea în care trăim e plină de mizerie. Nu putem rămâne pasivi în faţa crimelor care se comit zi de zi în numele democraţiei şi al libertăţii, vom ridica vocea ca un şuvoi luminos care să-l facă să tremure pe cel vinovat şi vom transforma cuvântul în cea mai eficientă şi mai performantă armă cunoscută vreodată în istorie.
 6. Recunoaştem contribuţia valoroasă a poeţilor la progresul omenirii de-a lungul secolelor, îi respectăm pe cei care şi-au lăsat numele imprimat pe coperţile a sute de cărţi dar şi în memoria colectivă a umanităţii. Deasemenea recunoaştem şi aportul deosebit al poeţilor anonimi care au creat adevărate tezaure etnice şi folclorice sau care şi-au îndeplinit pe pămînt misiunile lor legendare. Suntem conştienţi de semnificaţia acestor contribuţii la spiritualitatea universală, mai ales acum când suntem în pragul unei noi etape: Poeţii Lumii din secolul XXI privesc cu încredere spre viitor încercând să fie căt mai creativi, mai plini de imaginaţie şi să găsească răspunsuri şi explicaţii actuale pentru problemele acute cu care ne confruntăm.
 7. Toţi Poeţii Lumii se declară egali chiar dacă unii sunt deja consacraţi iar alţii sunt mai puţin cunoscuţi, unii sunt faimoşi iar alţii anonimi, bogaţi sau săraci, albi, negri sau de altă culoare cât timp cu toţii se situează de aceeaşi parte a luptei pentru viaţă, încrucişează aceleaşi săbii pentru a combate ceea ce e împotrive vieţii, luptă cot la cot pe aceeaşi baricadă pentru apărarea DREPTĂŢII(unice pentru toţi), a EGALITĂŢII(efectivă între toţi locuitorii pământului), a LIBERTĂŢII(cea adevărată, nu cea artificială) şi al DREPTULUI popoarelor de a exista şi de a trăi în pace.
 8. Poeţii Lumii transformă orice spaţiu unde se află într-o arenă proprie unde vor combate răul, fie în marile palate ale puterii, fie în cavernele urbane, fie la ţară unde muncesc truditorii pământului sau chiar în afundul minelor unde minerul scuipă sânge, va duce peste tot cuvântul fertil şi curat ca o ploaie, dând un adevărat spectacol, transformând realitatea în flori pentru ochii omenirii şi va încerca să aducă o rază de lumină acolo unde este beznă apăsătoare.
 9. Poeţii Lumii se declară pacifişti, dar nu pasivi sau laşi, antirăzboinici dar în nici un caz inconştienţi. Sentimentali prin însăşi natura noastră, acordăm atenţie maximă expresiei artistice, cerneala cu care scriem e sângele inimii noastre. Trăim în capcana încântării artistice, în vârtejul dureros al creaţiei. Dar această creaţie va avea mereu un obiectiv bine determinat: perfecţionarea vieţii, a noastră(individuală) şi a celorlalţi(a colectivităţii). Suntem pacifişti căci căutăm pacea universală, dar pacea nu vine de la sine, trebuie câştigată, avem de luptat pentru ea. De aceea suntem activi. Nu există pace fără dreptate, când va domni justiţia va fi şi pace, ca o consecinţă obligatorie. În nici un caz ceea ce trăim astăzi nu se poate numi pace, ci PACE DE CIMITIR.
 10. Pentru a fi Poet al Lumii trebuie să te perfecţionezi fără încetare, să-ţi educi şi să-ţi diversifici gândirea şi să accepţi pluralitatea, specificitatea cât şi complexitatea nebănuită a existenţei. În „batalioanele spirituale” ale Poeţilor Lumii e mereu loc pentru cei care vor să se afirme, credincioşi sau atei, cât timp apără principiile de bază ale vieţii, heterosexuali, bisexuali sau homosexuali care ănţeleg latura nobilă a Dragostei, învechiţi sau moderni care militează însă pentru BINE. În marele lanţ uman care ne ţine împreună, verigă cu verigă, poeţii vor fi acele verigi care răspândesc speranţă şi fac să înflorească zâmbete.
 11. Omul caută mereu un terţ, un ţap ispăşitor pentru a-i pune în cârcă păcatele sale, dar credinţe noastră e că cel ce-şi asumă esenţa şi spiritul propriu nu are nevoie de un altul pe care să dea vina, pe care să-l acuze de greşelile şi deruta sa. Sperăm să ne putem înălţa prin cuvânt, să aprindem verbul în inimile fiecăruia, versul munţilor ne dă putere, noaptea sufletului să se spulbere în dimineaţa logosului pentru ca toţi să ne ridicăm sufletul cu dragoste, prin vorbe minunate. Poezia este a lumii şi noi suntem ai poeziei!

 

 

 

Poet al Lumii,

 

Participă la această bătălie pentru o existenţă umnă mai bună!

 

Fii şi tu o verigă din lanţil care dă continuitate VIEŢII!

 

 

 

Luis Arias Manzo

 

(secretar general)

 

(cu colaborarea lui Feliciano Mejia Hidalgo şi Luis Gilberto Caraballo)

 

Santiago de Chile, decembrie 2005

 

 

 

Tradus din spaniolă de Simona Dancila


Desarrollado por: Asesorias Web
s
s
s
s
s
s
s