s
s
s
s
s
s
s

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Paulina Plewako
Nacionalidad:
Polonia
E-mail:
paulinaplewako@gmail.com
Biografia

Paulina Plewako

Paulina Plewako, z wykształcenia lekarz weterynarii, z zamiłowania podróżnik. Urodziła się w 1984 roku, w mieście z morza i marzeń- Gdyni. To tam właśnie, w końcowych latach szkoły podstawowej tworzyła swoje pierwsze wiersze. W roku 2009 ukończyła studia na Uniwersytecie Warmińsko -Mazurskim. O tym, że będzie lekarzem od zwierząt wiedziała już jako trzy latka. Jej pasją są słonie. W celu poznania gatunku w 2008 r udało jej się dostać na trzy miesiące do Indii, by uczyć się od machudów i najlepszych lekarzy obsługi tych największych ssaków lądowych. Spędziła również ponad rok pracując w Republice  Południowej Afryki, w ośrodku "Elephant Whispers"- zajmującym się tresurą słoni osieroconych i problemowych. W trakcie swojego pobytu na czarnym lądzie pisała blog, który zyskał dużą popularność, a nawet w 2012 po przeredagowaniu został wydany w postaci powieści podróżniczej p.t. : "Zaklinaczka Słoni". Dr Paulina jest osobą, która wyszkoliła wiele zwierząt za pomocą dość innowacyjnej metody pozytywnego wzmocnienia. W Polsce wytrenowała żyrafy, słonie i foki w trzech ogrodach zoologicznych: Gdańskim, Płockim i Warszawskim. Jest jedną z pierwszych osób na świecie która potrafi przyuczyć żyrafę do pobierania krwi bez uprzedniej sedacji- znieczulenia ogólnego. w 2009 r dokonała tego jako pierwsza osoba w Europie. Wprowadziła do kilku ogrodów na całym świecie swoją metodę treningu, która okazała się bardzo skuteczna i coraz bardziej popularna. Obecnie jest konsultantką w wielu miejscach na świecie w sprawie treningu medycznego słoni i żyraf. Na chwile obecną Pani doktór pracuje w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Warszawie na Paluchu, gdzie swoją pasję pomocy zwierzętom realizuje pomagając tym razem psom i kotom. 

E-mail:paulinaplewako@gmail.com

 

„Oczy”

Morze ma oczy tęsknoty,
wypatruje swojego marynarza,
a smutek niesie mewa,
którą popycha wiatr.
Piękna syrena mu śpiewa.

Morze ma oczy pełne miłości,
wypatruje rycerza co je wybawi
od zła i na wieki pozostawi.

Morze ma oczy marzeń,
snuje spokojną falą
pełną ryb i okrętów
płynących na południe
do domu, do swojej dziewczyny.

Morze ma moje oczy.

(dla mojego dziadka Gutka 1998r.)

 

"The Eyes"

 

The sea has got eyes full of longing,

Looking for her sailor

And the sadness is flying with seagull,

Which is a push by wind.

Beautiful mermaid is singing for him.

 

The sea has got eyes full of love,

Looking for knight who can save her

From evil, and left in intact.

 

The sea has got eyes full of dreams

Floats on quiet wave

Full of fish and ships

Flowing to the south

To the home, to his girlfriend.

 

The sea has got eyes like me.

(for my grapa Gustav 1998r.

 

„Jesteś”

Ty jesteś jak klucz do drzwi, które były zamknięte;
jak woda dla roślin, które były zwiędnięte.
Jesteś jak pierwszy promień słońca po długiej nocy,
Jak tęcza na niebie po burzy.
Jesteś jak uśmiech dziecka po płaczu,
Jak wycieczka do ciepłych krajów w zimę.
Jesteś zapowiedzią wiosny,
Gdy wszystko dawno już przekwitło.
Jesteś ogniem w kominku w zimie,
Cieniem drzewa w upalne lato
I kochać Ciebie warto za to!Tyś jak studnia na pustyni,
Źródło, co nigdy nie wyschnie.
Jesteś jak wyspa dla rozbitka
I jak dom po wielu latach tułaczki,
Tylko Twojej miłości w życiu mogłam być pewna,
Choć by podziękować za Twoją dobroć
nigdy nie byłam wylewna.
Moje słowa czasem raniły jak ostrze,
Zwłaszcza, gdy w ludzkie serca ich znaczenie dotrze.
Ty wybaczałeś mi często
I do przeprosin wzbudzałeś we mnie męstwo.

Przeprowadzasz mnie przez ciemności bezpiecznie.
Zapalasz gwiazdy tam,
gdzie zabrakło miejsca na latarnie.
Zsyłasz deszcz, tam gdzie ziemia sucha jest.
Jesteś alfą i omegą,
Początkiem i końcem.
Jesteś moim Bogiem.

2006 r.

 

" You are"

 

You are the key to the door, which was locked ;

You are like a water for the plants , which been withered .

You're like the first ray of sunshine after a long night ,

You are like a rainbow in the sky after the storm.

You're like a smile of  child after crying,

You are like a trip to warmer climates in the winter time.

You are like a promise of spring,

When everything faded long time ago .

You are like the fire in the fireplace in the winter,

Shadow of a tree on a hot summer

I love You for it!

 

You are like well full of water in the desert,

 that doesn’t drie out.

You are like an island for survivor

You are like the house after many years of wandering ,

Only your love I could be sure in my life

I have added me courage to apologize.

I've never been enthusiastic.

 

My words sometimes hurt as the blade ,

Especially when the hearts understand the meaning of them .

You forgiven me often

I apologize wzbudzałeś me courage .

 

You are moving me through the darkness safely.

Light a star there,

where there is no space for lanterns .

You are sending the rain where the ground is dry .

You are the alpha and omega ,

You are the beginning and the end .

You are my God.

(2006 year)

 

„Codzienność”

Chciałabym obudzić się bezpieczna
w twoich ramionach,
W domu, gdzie ciepło bije od kominka,
Gdzie rano na stole czeka na mnie kawa
obok twojej szklanki mleka.
Gdzie z cicha z kuchni słychać jazz w radiu
i mecz w telewizorze.
Chciałabym z tobą móc delektować się ciszą,
Zanim nasze dzieci się obudzą.
Chciałabym zaczesać codziennie w kok włosy,
Byś mógł je rozpuścić nocą.
Chciałabym słyszeć hałas zabaw
i śmiech, gdy jesteś w domu.
Chciałabym żegnać cię czule, gdy wychodzisz
I witać z uśmiechem, gdy wracasz.
Chciałabym być twoją codziennością,
Która nigdy ci się nie znudzi.

 

"Everyday"

 

I would like to wake up safely

in your arms,

In the house where the heat radiating from the fire,

Where on the table is waiting for me to coffee

next to your glass of milk.

Where  from the kitchen you can hear quaietly jazz on the radio

and football game the TV.

I would like you to enjoy with you the peace,

Before our children will wake us up.

I would like to do every day a hair bun,

So you can dissolve my hair per night.

I would like to hear the noise of playground

and laugh while you're at home.

I would like to say fondly goodbye to you when you leave

I would like greet you with a smile when you come back.

I would like to be your everyday life,

Which never you get bored.

 

„Okno”

Jedyne okno na świat
przykrył białym pyłem mróz.
Starannie wyrzeźbił nań
kwiaty ludzkich serc.
Przysiąc byś mógł, iż najpiękniejsze,
lecz pod wpływem ludzkiej ręki
zimny kwiat zmienia się w łzę.
Kiedyś przyjdzie wiosna
i umyje wszystkie okna.
Zostawi za sobą łąki kolorowych
kwiatów i zieleni traw.
Potem w lecie morską łzę
scałuje słońce wesołe
mogiły pomarłych stokrotek
przykryje jesienny liść.
Znów nastanie zima,
a ja zawsze będę śniła.

 

 

"The window"

 

The only window on the world

covered with white dust frost.

Carefully sculpted on him

flowers of human hearts.

You could swear that they are the most beautiful,

but under the touch of the human hand

cold flower turns into a tears.

Once of time the spring will arrive

and wash all the windows.

she left behind a meadow of colorful

flowers and green grass.

Then in the summer sea-tear

Will be kissing by sun

Graves of dead daisies

will cover an autumn leaf.

The winter will come again coming,

and I'll always  dream.


 

Desarrollado por: Asesorias Web
s
s
s
s
s
s