s
s
s
s
s
s
s

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Khalid Lkhayer
Nacionalidad:
Tamazgha
E-mail:
Biografia

Nkki dik awinu

Zrighk awinu nggal
Urk neffal dmqqar
Gan idrarn d igharasn
Llangh ibdân
Win tawdiwin.
Zrighk awinu nfkak
Taguri
Dw ul inw
Geghk dw aqqa
N tfilit agwlghk
Iyzula n tittê inw
Nhûch nummer
Zund afulki..
Zund ghmklli n igdâd
Ighd nkern zikkan.
Gighk awinu d ifili
N uzttâ n twwargiwin
Tkkistiy tittê
Llisa zlligh ikwlan
Ad hyyun.
Bgigh ils inu agwlgh as
Azmz d ussan
Ussan inu awinu
Llight-ur balan
Ussan nk awinu d uzmz
Walli izwuran
Urjjun nk awinu akk ittun
Idês aghak zerragh
Ur kwtigh ixf inu ur kwtigh
Immi
Ula tagwmat ngh
Ur kwtigh amer kiyyin
Maxk igan d anir
Iggrud awinu nkkin
Iska dik gawergh
Tskert gigi amagus
Nghuf
Nggami ad sawelgh
Mann ighaman?!
Mann ighaman
At zerragh?
Marad sul ghawelgh?.
Mani gik ighusn
Ay akal
Aggis gawergh?
Gigh zund taghrrabut Iggi
n taddangiwin.
Tssemdit ul inw awinu
Tasanu ghd nettat
Attân iga ingi
Ihêrra
Ikksiyi tittâwin
Llisak zerragh
Ukut israd issird arras
Llid ifl uzmz
Gh uqccab n ussan.
Ukut awinu lbaz
Ighd ikka ignwan,
Yadûd s akal,
Isa kttin igharasn
Llighd issutl?
Innagh zran angwmar
As yaber njemnas,
Ukut awinu igh ittut
Idêrd sakal
Is rasul nkern ad ibidd
Yayll
Ar wissa ignwan ?

sevilla
Khalid lkhayer 14/06/2007


Afgan aswwan

iggign d usman agh iga rbbi tawdiwin
igtent ghw aman asin ighrruba ard rmin
ig tikssad gh wulawen ig gisn tayri bla ran

*******

iggign d usman agh iga rbbi tilila dw aman
igtent ghw ulawen gin zund agdîd igh lulan
ig ufgan aswwan ichitin gh iggi ujarif

khalid lkhayer
Dos Hermanas 17/06/2007


Attân uzwag

Tayri n tguri d uskkil
Afd nelul
Ar ntelmad anffern
Izmulen dw-awal
Ard yaf ils tabrida
Izzugaz gh awal
Yaf iman inu iman uskkil
Gen yan.
Tamdyazt, taskla d imurig
D uhwawiy
D kiy d nik ghida ghd
Lligh
Iga usmmaql sin d ssgitt
Ig uswangm yan
Mliy awinu manza izmaz
Win tayri
Tzâyya
Ttwwargiwin
Manza izmaz dagh tla tamunt tamimt
Tili tayri tadfi
Teg zund urar
Neg zund igdâd ighd nkern
Ksin gh imendi
Ass ard iruhê
Teg tguri tizikert llisk nkerf
Kerfagh
Iman inu d iman nk
Tayri ad dulent.
Gant tkerkas tiremt nk
Ass ard iruhê
Idê ard iffaw
Ahhê! ayul n yan igh isggan !!
Gisn tawdiwin
Ahhê! atamazight.
Ahhê! aymmi.
Matta ghid ghlligh?!
Mla hlli gigh lbaz
Nayell ar wissa-igenwan
Annighd kullu willi ranin
Ad gin i3dawiyen
Aryi bennun nkki dim iccbarn
Bnun timdayin
Annighd kullu willi ranin
Adgen yan
Ng afus ghufus nemun
Ng zund asif
Ahhê ! aymmi mla hlli gigh ayyur
Ad sifiwgh akal
Ar nemmal aghras iyan ickan
Idê ighd iruhê
Nigh gigh ajjig nemmghi gh uzun
N wadjar ngh
Ar as akkagh tujjutin
Id d uzal
D zikk ighd nkern.
Nigh helli gigh adû aymmi
Awer nttader iyan,
Ar nswadê asnnad ghwlin waman
Add lkemn darengh
Gind ingyan aymmi
Add iger l3in ngh
Igerd ujjig tgerd tadsa
Gh imi dwul ngh

Khalid lkhayer
La Rinconada 19/07/2007


biografia:

Khalid Lkhayer
ilul gh tmazirt n Tafraout, iga yan gh willi ssumnin tayri n tgui dw-amarg gh tibbit n mas sul imzziy, art tsenduduy tghlaghal n tguri ghikllit isenduduy igh issfeld i ganga dw allun d igh issfeld iw-amarir yull amggerd nes s talghatin.. iga yan gh willi dar taghamt nes gh zun n temdyazt, yiwi tasemghurt n Tamsmunt Tamesna gh tgmmi tumlilt[Casablanca] gh temdyazt gh 1999, yawi tasemghurt n Les auteurs inaperçus du Maghreb Tmsmunt \'pour une université à Safi\' n Tmazight tallast gzzulen. Ikkattin iga yan gh imazzalen d imghnasen n Tamsmunt Mohamed Khaïr-Eddine gh Tfraout. Ilul gh 1973, yili gh-uzemz ad gh tmazirt n spanya.

kh_lkhayer@yahoo.fr

 

Desarrollado por: Asesorias Web
s
s
s
s
s
s
s