s
s
s
s
s
s
s

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Ana Arias Saavedra
Nacionalidad:
España
E-mail:
Biografia

EN NOME DO MEU NOME , PRÉSA

En nome meu propio, présa , no meu nome
vos digo, non me alcumedes polo modo
de ser, vou indo en cada dona, en cada home,
barileza de meu, imposíbel , non podo
dar, ante inquedanzas que de min comen,
sería, como desabeiralas de todo,
cando de xocundas rebuldaren soen,
vagantías de penas, quen vosoutros roen!,

Roen , e desolan dun xeito inexorable,
precisando dunhas agarimosas verbas,
de amizades cridas imponderables,
malia que só achedes , efervescencias,
sendo daquela, arelas inacadables,
atopándovos comigo, Présa , en présas
vencellada en xentío, nunhas velocidades
cás veces, a piques me vexo de trousares!,

Trousares, polas carreiras de cotío,
cos degoiros, dunha feitura acadada,
de arranxada, a por anovado feitío,
sen relanzaren nen un chisco de nada,
eu, vouno sentendo , coma un gran fastío,
por viviren desta maneira desacougada,
mesmamente asolados , que no resío,
forzada eu vou , cara variados sitios!,

Sitios , onde se me vexa despexada,
avantando a alancadas cara algures,
eu diría.....cara onde non hai nada,
ó devalaren as xenuínas costumes,
enxugando naquelas perenas magoadas,
alumeando camiños, cal vagalume,
non como agora, tan só cortinas de fume!,

Fume, néboas, gallos a desazados,
cándidos seres que aínda agardan,
celmes palabras, para ben afastalos,
da escuridade, onde ás atoutiñas andan,
nun cernil brado , a seren encamiñados,
ó seren en empostas, anxo da garda,
a súa deferencia, a foron pousando,
halando de lóbregos, logo delourándoos!,

Delourándoos, na adversidade eles se achan,
¡áchanme a min!, en aleivosas entrañas,
teimudas das miñas dilixencias se gaban,
¡pitoñas! sen non saben nen ren disfrutalas,
tan só , cobizosas amoreando van,
chegado o intre, para en herdanza deixalas,
rifas, leas, olladas de esguello, cós no chan,
por mor de min , do moi acesa que me fan!,

Fan de min , toda unha chea de balbordos,
cando eu , ben me quixera apouvigada,
coma nos idos tempos, en mazmidos resollos,
á caloriña da lareira, ben ameizada,
con risadas daqueles delongados contos,
ou se ficando infaustamente apenada,
raro era, non ver corazóns dondos,
a taparen buracos , de impíos foxos!,

Foxos , que arestora se soen chimpar,
sen deitar miradas, en miradas pregando,
a min , xa me xeraron ás para eu voar,
mesmo no coche, como camiñando,
para chegar, acadar, e recuncar,
cal céleres polvoriños, remosquexando,
cegando ollos, coitadiños nun fito mirar,
a ollos e padales, por un día os abeirar!,

Abeirar , é sandar feridas no corazón,
ladaíñas da alma zumegando agrura,
xa que de min fan causa sen ningunha razón,
inda se fose nunha senlleira aventura,
mais.......sentendo no feito fruición,
sento pena, vergoña, ó seres negrura,
anguria na meirande dos corazóns,
que ven en min á moura maldición!,

AUTORA: Ana Arias Saavedra

BRADO AZUL

Na súa lentitude sen pausa,
van formando e conforman,
facendo delas súa causa,
artesanías có ceo adornan,
fenosías que pranto causan,

¿Será o ceo que cansa?,
¿e as nubes o denotan?,
as aldraxes nas casas,
de maridos que derrochan,
na súa dona malleiradas?,

As nubes algodonosas,
reverberadas en dolores,
van formando impías formas,
tinguíndose en vermellas cores,
haladas de halos da aurora,

Co devalar do sol, fanse,
no seu quefacer configurando,
figuras que na terra xacen,
de seres moi namorados,
cá oseira non compracen,

As nubes sempre amadoras,
díscolas coa violenza,
no feitío das súas formas,
poñen cor sen aquiescencia,
de aureolas moi fermosas,

E da caída da tarde,
fulgores do sol que se morren,
súas belas cores invaden,
a nubes lentas que se moven,
en brado por seres que xacen,
a man de quen eles queren,

AUTORA: Ana Arias Saavedra

DOLOS SUFRIDOS POR CONSOLO

¡Vivo cadora arrolada pola tristura,
como unha entenrrecedora naiciña arrola
ó seu amado naipelo, con gran tenrura
no seu colo, cando encabuxado chora!,

¡Eu salaio anceiando na leda ledicia,
¡esa! que sequera a sombra lle coñezo,
nen a caloriña das súas blandicias,
en desconsolo por elas me devezo!,

¡No decurso de momentos ,días, anos,
sen acougo vou na fuxidía procura,
poñendo no meu luidoiro empeño abafos,
e ela , transcorre na súa soeira túzara!,

¡Morrerei arroupada en tupida negrura,
alonxareime enzoufada de aleivosías,
ireime moi ben enfeitada de angurias,
co corazón ermo de albizaras lucidías!,

¡Dúas faces debe de te-la devandita,
unha delas ludrentamente tenebrosa,
esoutra, coma aureola do máis bonita,
e a min , tan só alúgubre me amosa!,

¡Ensañase a moi cruei aleivosa comigo,
agasallándoa eu na moleza do cerne,
nesa arquexante feitura a persigo,
sorridente, entre cortinas se perde!,

¡Fenecerei na recondita tristura,
sen me oferta-la doce oportunidade,
de senter na miña coitada figura,
a decote arelada hilaridade!,

¡Devalando irei ,colixoo perfectamente,
cativa da solobreguedade en que fico ,
por se xebrares de min perenamente,
logo de se aquelares dos meus bicos!,

¡Vida ! dime que dano en ti eu abrollaría,
que tan pronto abrín os ollos a ti , vida!
¡do teu adozado abeiro vinme vagantía,
empurrándome cara estadas adoecidadas!,

¡Son senlleira vella , teus lúdicos praceres,
coa existencia case esgotada por relada,
pola teima de ti xamáis me goreceres,
miña estada no berce por sempre enmeigada!,

¡Desexo dolosa vida,a ti adicarche,
amoreadas lembranzas da miña nenez,
quero neste meu soarego regalarche,
percorrido pola xuventude e vellez!,

¡Degoiro por meus rancores amosarche,
e fervescerche remorsos en gran calma,
nesa teimuda teimosía lembarche,
o inexorabel que fuches na túa taima!,

I

¡Xurdín no seo dunha sinxela familia,
sendo a máis noviña entre irmáns
moi solermeira e de arrisco tardía,
era sobexa en dozura de ademáns!,

¡Nos da miña sempre querida naiciña,
dos meus moi amados irmáns rebuldeiros,
eu cuspidiña rebulidante meniña,
envexando ía nos ollados mecos!,

¡Eramos froito de noivados apaixoados,
polo pai , meus irmáns amparados vivían ,
o meu, da responsabilidade afastaron,
vaguexaba entre blandicias e ledicias!,

¡Descoñezo flamas de tanxer monecas,
nen caderniños para nas raias debuxar,
donos meus irmáns de demasía sobexas,
privado tiña nen cun dedo lles tocar!.

¡Sen estudos , nen ningunha profesión,
en temperá estadía vinme na rúa,
sen acadares entende-la razón,
deme ver de agarimo da familia núa!,

¡Deus me xerou áureado corazón dondo,
salferido de tenrura nas feituras,
onde rubían vigorosos floreando,
sentementos acugulados de relúas!,

¡A ledicía , do meu níveo corazón ,
engandaba de maneira fermosa,
nobreza rebuldando á meu carón,
acadaba me foras ti menos dorosa!,

¡As miñas escolas foron estradas e rúas ,
fenosías que arrepían en demasía ,
morneza en mans enfeitadas de lisuras,
halaban da afouteza cando se afundía!,

¡Amigas , fillas de familias bondadosas,
eran mestras a elucubrar cada día,
de maneira sumamente amorosa,
as veleidades do meu cernello fuxían!,

¡A rebuldaren no vento coa sapienza,
orgullosas de se veren rexurdentes,
benfadadas con magnánima pacienza,
amosaban sebes á raposeira xente!,

¡Era moza coas catro regras sabidas ,
crara escrita coma día de verán,
rapaza era que non ía ás atoutiñas,
coas lenes mans háme gorir co seu sedán!,

¡Vivía xuventude en brama do verdor,
entre bardas a mirranren con teimosía,
cos vascullos cadrelados con amor,
nos suiños argueiros limpaba con mestría!,

II

¡Miña naociña íase quedando senlleira,
meus irmáns ó casaren alonxaban do lar,
esquecéndose da imponderable angueira ,
vasca , de na naiciña eles gabexar!,

¡Rexeitaba eu háme casar por medo achar
compaña que me ornase de truculencias,
refutando do meu albedrio me afastar,
disfrutaba novidosas experiencias!,

¡Endexamáis inmundas nen fenosas,
nun existir en sosegante liberdade,
estadía dunha desas orfas mozas,
sen desdouro con responsabilidades!,

¡Traballaba nunha sonada peixeria,
polas mañáns ás ordes dun xangal dono,
dándo-me de soldo , só o que el crer cría,
ben pagados ían tódolos meus esforzos!,

¡Cada mañán arranxada, mañán pagada,
cunhas cantas moedas eu me alonxaba,
concorde coa contía a cotío dada,
na peixeria a fita hora eu me achaba!,

¡Carrexando corredía en grosos vultos,
no máis groso do labor desenrolaba,
ó remate da xornada cun cernil vascullo,
no chan do post con varudeza aquelaba!,

¡En empostas no serán aviaba artellos,
arranxándoos con habilidade innata ,
que por mor de refocilantes abeiros,
moi vizosamente fluia das entrañas!,

¡Todo labor achado era moi estimado,
para facer fronte ó aluguer do lar,
na laceirada ir do redor arredando ,
par sinxelamente vestirme e calzar!,

¡Ó non gabexar en xornada completa ,
dicían xefes non me poder aseguraren,
nen ren me inquedaban as doenzas prestas,
co ceo moi presto nelas a enzoufare!,

¡Ás Divindades de cotío lles pregaba,
tal cal como as amiguiñas me ensinaron,
mesmamente coma elas eu comungaba,
en silentes ladaíñas co ser afervoadao!,

III

¡Ía miña nai na soidade mergullando,
cara á inopia a pasos de meniño,
eu que a leva-ba no cernello aloxando,
no belido solío enxebre cariño!,

¡Adoitei erguerme tan perto alborecer,
percorrendo rotas que levasen a froiterías,
baleiras caixas de madeira cos pés premer,
artellando nas gaveladas corredía!,

¡Carrexando cadansúa ás costas,
pousándoas lenemente ó pé da porta,
amoreadas estelas xa ben dispostas,
para arrefece-lo lar, caldexa-las olas!,

¡Coa mantenza ben agochada entre estelas,
ía gorindo desa maneira á nai,
á miña naiciña que nunca tiven dela,
tepedade que nas tenras apreixas hai!,

¡Nunha longa tempada sentinme señeira,
halando en varudeza desa negrura,
crueza da alxida estadía senlleira,
dándo-lle lizquente abeiro en doce feitura!,

¡Nas invernías de xeadas e lufiadas,
menceres de lucíferas treboadas,
miñas roldas polas precisadas caixas,
eran nas entrañas vascas entulladas!,

¡Era enchoupar nos paxelos e pelica,
senter calor neses días arrefecidos,
era vero feito que abafante se adica ,
sen agardadr sexa feito agradecido!,

¡Endexamáis se erguía para me abrazar,
desa maneira que cadora cobizaba,
malia deso , seguín nela a coidar,
co inefable feito que na alma danaba!,

IV

¡Viña sendo vezo seres estimada,
nos lares recibida con barileza,
na veciñanza feble onde remosquexaba,
o balor sobor de azos maila afouteza!,

¡Estadías de malpocadas magoadas,
pola sorte se lles virare ó envés,
coa miña baralla botándolle-las cartas,
rexurdía ledicia entre as catro paredes!,

¡Deschoelos por momentos da tristura,
enpoleirábase meu corazón senlleiro,
cinguíndose á miña alma a floritura,
revéndose do arredo de moles tristeiros!,

¡Agradecidos pola miña leda visita,
encol das miñas mans pousban moedas,
nonas recusaba por seren precisas ,
para mercar gorentosas mantenzas!,

¡Á miña naiciña sen interese de saber,
quen estaba nela da inopia deschoer,
co moito que por ela estaba a padecer,
sen xesto ca miña alma había agradecer!,

¡Nesoutros fogares ficando na calma,
onde cada recuncho zumegaba dita,
a miña luída baralla era louvada,
alburgada nos seus cernes recondita!,

¡Sentíame moi aprezada e querida,
apreixaba nas miñas mans no vero amor,
enxebremente abullando nas níveas vidas,
ofertado a manchea coa mellor fruición!,

V

¡Unha mañanciña como era meu vezo,
arrenlada ía coas fitas grosas gavelas,
ó lonxe abraiada nunha mesita aseito,
para aquelas asinadas condolencias!,

¡Mergullada no máis recondito pranto ,
carexaba na amada face en livor,
polo seu cós, no meu sen dó ía relando,
eslumecéndo-me silente polo seu amor!,

¡Miña querida naiciña senlleira feneceu,
ó infindo alonxara coas blandicias
tan de seu , abondosas desexándoas o ser meu,
no silenzo silentemente llas pedía!,

¡Meus irmáns arranxaron no infausto labor,
eu xebrada deles , envolta en compunxido amor,
ó ceo silandeira pregaba con fervor ,
lle perdoase seu aboiado inquino amor!,

¡Fitando no seu alxido amado corpo,
tentaba de achar a inefable razón,
deme contristar de fito cernil modo,
dándo-lle eu moleza do meu corazón!,

¡Os paxaros avezan na súa niñada,
se un deles soe seres un retardado,
danlle coma os máis a súa bicada,
na súa rolada mesmamente axexado!,

¡Abandoei a soeira de ir ás mañanciñas,
a esmendrellar nas amoreadas caixas,
soterrada a miña endeusada naiciña,
libereime das miñas fieis escravas vascas!,

VI

¡Teu reloxo vida, imparábel seguía ,
con el ía indo a miña feble estadía,
sen me afastar da ponderable ledicia,
estiño , para vivirte vida impía!,

¡Na rexa malquerencia túa cada día,
a laceira endexamáis se achegara amin,
co fixo soldo na sonada peixería,
nesoutros labores nos que inante eu me vin!,

¡No teu dogma taimada vida ludíbria,
non sentías cansazo en me toldar luzadas,
no fluxo de fervenza de inmundicias,
recalando ás túas cruentas fazañas!,

¡De baravento o xefe da peixeria,
fenece sen nunca el sufrires eivas,
daquela esganece en min toda ledicia,
fronte á necenza de bravas esteiras!,

¡Meu fixo posto por sempre trascaburrado,
a celmeza da palabra no ar de pegada,
acadaches me sentise malpocada,
perante da falecida persoa estimada!,

¡Pasadas as esequias do aprezado xefe,
na procura acho comenenzuda persoa,
un zugador do sangue de febles seres,
arrequecendo coas suores mazmidas da persoa!,

¡Na moi requerida lixeireza ía indo,
artellando na laboura que me mazmida,
coas céleres andainas vou sufrindo,
carraxentas palabras que azos manidan!,

¡Ben deitaba das amizades de vello,
ameizándoas ó tempo que me ameizaban,
nese garimoso magnánimo vencello,
neboeiros de tristura se alonxaban!,

¡Moi atrás queda nenez e xuventude,
co teu pouso vida, encomezabas luíndo,
enquina na túa suma plenitude,
nese quefacer de me ires afundindo!,

ALBEDRÍO HECHO AÑICOS

¡Vine al mundo para vivir,
inutil ha sido mi anhelo,
al mi madre ella decidir,
mi cuerpo arrojar al suelo!,

¡Mi cuerpo tan pequeñito,
tenía vigor y quería,
en la estada un huequecito,
ya que con vida venía!,

¡Para vivir mi destino,
tristezas y delicias,
destino tal vez mezquino,
tal vez hecho de ambrosía!,

¡Era mi vida y quería,
vivirla en su plenitud,
lo mismo en lucería,
que muy faltosa de luz!,

¡Yo la miraba intuyendo,
se adueñaría de mi vida,
la miraba yo pidiendo,
ejerciese en madre querida!,

¡Como dueña de mi vida,
me arrojó contra el suelo,
y se ahuyentó enseguida,
sin sentir de mi vida duelo!,

¡Una hora he vivido,
ya fuera de sus entrañas,
y la agonía he sufrido,
entre montones de cajas!,

¡Basura , entre basura,
mi cuerpo el pequeñito,
sin conocer la dulzura,
de maternales besitos!,

¡Era yo un ser arrojado,
cual inmundicias se arrojan!,
¡era yo un ser inmolado,
sin duelos que acongojan!,

¡Vine a la vida con vida!,
¡con vida tan sólo mía!,
¡y la mi madre querida,
creyó que nada valía!,

¡Como la suya, mi vida,
era vida sólo mía!,
¡mi madre muy decidida,
no me la dejó ni un día!,

¡Ahora desde el cielo pido!,
¡que madres como la mía!,
¡hagan de sus brazos nido,
de sus miradas caricias!,

¡Desa manera llegue el día,
que todo recién nacido,
pueda sentir la alegría,
de ser bien acojido!,

¡En los brazos de su madre,
siempre madre querida,
y la protección del padre,
para orientarle la vida!,

¡DIME AMOR.......!

¡Perdona amor , si te ofendo,
al reprochar tus hechuras!,
¡en mi corazón duendo,
rebosante de preguntas!,

¡Dime amor ¿ por que me hieres?,
¿desta manera tan cruel?,
¡sabido que no me quiere,
su corazón de aguamiel!,

¿Por que tu vinistes a mi,
en lampo maravilloso?,
¡haciéndote fuego en mi,
de candente doloroso!,

¡Dime ¿por que tu me allegaste,
a su vera dulcedumbre?,
¿hecho haragán dejaste,
mi corazón en herrumbre?,

¡Amor, que sin cesar crepitas,
estillas de la pasión!,
¿por que me hiciste cautiva,
de su amador corazón?,

¡Amor , quen ciernes vives,
en almo del corazón!,
¿por que tu ami vinistes,
viviendo el otra ilusión?,

¡Amor , que embargas mi vida,
de ingente desolación,
enamorada, y perdida,
en tan ansiada fruición!,

¡Amor , quen mi te erigiste,
siendo quimera y dolor!,
¿por que en mi te hiciste,
flamíguero de calmo amor?,

¡Dime amor, ¿por que me hieres,
sin ánimos de te ausentar?,
¡te ruego de mi te alejes,
donde no te pueda hayar!,

¡Amor, que emites bramidos,
hendido en mi corazón!,
¡silente corazón dolido,
ante corazón escamón!,

¡Dime amor, ¿ por que temosía,
gerándote aguamelado?,
¡en mi alma toda sombría,
mi corazón malpocado!,

¡Amor, dime, ¿ por que amor ,
te hiciste fuego en fervor?,
¡acogiéndote en candor,
ajena a inherente dolor!,

¡Dime amor, ¿por que terquedad,
erguido descollado?,
¡asemejando ser beldad,
tus hechos gerando hado!,

¡Dime amor, ¡amor dime!,
¿por que no te ahuyentas de mi,
y dejas ya de urdirme,
quimeras adunadas en mi?,

¡Quisierate eviterno
amor ,en mi corazón!,
¡mas.....eres fuego de infierno,
magna desolación!,

¡Siendo amor de corazón,
en tu diario caminar,
abismado en pasión,
al mio te veniste alojar!,

VENTANITA DEL CIELO

Arriba entre las estrellas,
hay una bella ventanita,
que mirando a través de ella,
se ven vidas chiquitinas,

Yo que miro a las estrellas ,
vislumbré a una ventanita,
oteando bien en ella,
di con vidas chiquitinas,

Vi que jugaban contentos,
y que en alíferos bullían,
las pequeñas y pequeños,
que sus padres no los querían,

Vi como la Virgen María,
a todos acariciaba,
Dios lo mismo hacía,
Jesús con ellos jugaba,

Y vi que fulgían , fulgían,
más que todas las estrellas,
cual mariposas batían,
alas en aladas carreras,

Oí las suyas risadas,
en requiebres de alegría,
viendo también las miradas,
rutilando en melancolía,

San José en su mesura,
acerrojó la ventanita,
mas, antes de tal hechura ,
dijome: ¡Abur amiguita!,

Correspondí con la mano,
y la mirada también ,
quedándome muy en vano,
de tan magnánimo bien,

Pena , que todo ocurrió,
estando mi sueño a dormir,
como vero el se dió,
siendo quimera en surgir,

A TI, MURALLA DE LUGO

29-11-07

Aunque separada de ti ,
por carreteras y robledos,
te llevo en mi corazón,
en los modales más veros,

Lembrando en los idos años,
chiquitina vida mía,
toda la adolescencia,
que candidez ella tenía,
I
Las relajadas caminatas,
en compañía de mis padres,
más el bienquerido abuelo,
que contigo en mi corazón se hace,

Sorpresa en miradas echadas,
en cada una piedra tuya,
en aquella latente ledicia,
de penas toda ella desnuda,
II
Endomingados vestuarios,
lucidos con donosura,
alrededor de tú cabeza,
antigua en la hermosura,

Era placer, fruición,
era costumbre forjado,
es ahora un tiempo pasado,
en mi corazón floreando,
III
Es mi regalo en silencio,
en esta casita de piedra,
es impoluto mi cariño,
como en antaño el lo era,

Es mi dicha y ledicia,
seas tú un referente,
tú, mi muralla luguesa,
para los encuentros de gentes,
IV
Que como yo todos guardan,
frescas lembranzas en el alma,
de tiempos que no aguardan,
pasando con penas y calma,

Te quiero amada muralla,
y cerca de ti hoy estar,
en la plenitud del silencio,
la intimidad de mi hogar,
V
Deseándote así te mantengas,
por los siglos de los siglos,
mismo que yo te acaricien,
algún día mis nietecitos,

Sintiéndose en regalía,
por ser tú de la Humanidad,
Patrimonio tu de Lugo,
gallardía, en la beldad,

DISCREPANCIAS ENTRE JUAN Y PEDRO

Cuento

Comenzamos el cuento, diciendo como se elabora el unto en Galicia, por ser el gran protagonista de esta historia. El unto se elabora cuándo la matanza del cerdo, que se hace de las partes grasas donde están los riñones, se salan con sal marina y gruesa, se dejan así tres días al oreo y a la sombra, pasados éstes se le da la forma, bien en rollo, o en forma redonda semejante a un bollo de pan, siendo esta última la más laboriosa, por tener que ser sellado todo su derredor con hierro candente , hecho esto, se cubre con papel grueso sin letras, se ata y se cuelga en lugar fresco para que al cabo de seis meses adquiera el color característico , que es de amarillo suave, adquiriendo también su sabor típico, para elaborar el sabroso caldo gallego, ya que sin su peculiar sabor, el caldo gallego no es auténtico, receta que va pasando en Galicia de madres a hijas.
El unto en Galicia además del caldo gallego, se usa para elaborar variados platos, tales como: las truchas u otros peces de río.
El unto nada tiene que ver con el tocino, como erróneamente suelen decir algunos cocineros, el caldo gallego consiste en la verdura de berza o nabo , habas, tocino, hueso de jamón , porción de unto y patatas.
Ahora si , comenzamos con el cuento de Pedro y Juan.
El lobo Juan y el zorro Pedro, son amigos inseparables, comparten la guarida en una fraga de Galicia, un día por la mañana, sienten mucha hambre, por lo cual , salen los dos a procurarse comida, como no se alimentan de sus amigos de la fraga, se encaminan hacia uno de los pueblos, con el fin de adentrarse en un hogar y ver que poder sustraer, van caminando de prisa, y llegando a un pueblo , el más próximo de todos los que rodean la fraga , hallan a un hogar que estando sus dueños trabajando la tierra, y que no se percatan de la presencia de Juan y Pedro, que se adentran por una ventana y llegan a la cocina, viendo con entusiasmo colgado del techo un grande unto de forma esférica, no lo piensan ni un segundo, lo coge Pedro y ambos huyen corriendo por el lugar que se adentraron yendo a toda carrera hasta llegar a la guarida.
Alojados en la guarida, deciden ambos irlo comiendo en porciones, con sus afiladas uñas cada uno corta una porción y la manduca , a ambos les gusta muchísimo , el zorro Pedro le propone a el lobo Juan, que mejor que ambos juren que ninguno de los dos lo ha de tocar sin la presencia del otro, así lo hacen , juran los dos por la madre naturaleza ser fieles para compartirlo, hecho esto lo posan en el suelo y salen a dar un paseo por la fraga , cada uno por sitio diferente, el zorro Pedro que ve al lobo Juan ya un poco lejano de la guarida, y decide recalar a ella y comerse el unto todo, diciéndose a si mismo ¡para los dos va a tocar a muy poco, y así, para uno bien le da matado el hambre, me lo voy a comer! , alimentado con todo el unto que se comió , sale de nuevo y decide ir en busca de su amigo el lobo Juan, para regresar los dos en una muy amena conversación , con la idea de compartir el unto, ya que el lobo Juan siente mucha hambre, al llegar el lobo Juan, busca y rebusca ayudado por su amigo el zorro Pedro , y nada hallan, el lobo Juan enfadado le dice al zorro Pedro ¡ Pedro tú has faltado al juramento hecho a la madre naturaleza, te has comido todo el unto que quedaba! -¿ qué dices? ¡ yo no he tocado para nada el unto, has sido tú , y ahora te quieres hacer la víctima! , -¡ Pedro, yo no he sido!, ¿o no ves mi estómago que ruido hace con el hambre sentida?, - ¡mira Juan , a mi no me vengas con monsergas, que tu fuiste quien te lo comiste, que del unto, sólo lo sabemos tú y yo, y si yo no fui, ¿quién si no , eh?, - ¡pero bueno, mejor hacemos una cosa!, - ¿ y qué cosa?, -¡ como los dos sentimos desconfianza mutua , y sabemos que el unto es elaborado de grasa, nada mejor sería que ponernos a dormir panza arriba donde nos dea bien el sol en la barriga, y a aquel de los dos que le sude la barriga, ése es el que se comió el unto, ¿que te parece?, -¡me parece Pedro, de lo más genial, vamos ya ahora mismo a echarnos al sol! -¡vamos pues!.
Salen Pedro y Juan de la guarida , buscan un lugar donde el sol dea de lleno, y allí se echan en el campo los dos panza arriba, una vez echados en el suelo, el lobo Juan mira de soslayo a su amigo Pedro para ver si duerme, el zorro Pedro, todo el sereno simula que duerme, ronqueando , el lobo Juan , oyendo ronquear a su amigo Pedro , se va serenando y se queda dormido , y el si que ronquea de verdad, en ese momento el zorro Pedro, astuto el , se yergue a toda prisa, y despacito, muy despacito, orina sobre la barriga de su amigo Juan, acto seguido, lo despierta enérgicamente oscilándolo de un lado a otro, ¡eh,eh, Juan despierta! ¡mira cómo te suda la barriga, y eso que decías que no te habías comido el unto! - ¡yo no me he comido el unto!, responde el lobo Juan mirando hacia su barriga húmeda y brillante, ¡no puedes negarlo , Juan, tu te lo comiste, por que mira mi barriga, no suda , y la tuya bien que lo hace, claro, con tanta cantidad que te comiste no me extraña que te sude de esa manera! -¡que yo no me he comido el unto, como quieres Pedro que yo te lo diga, no sé como me puede sudar si estoy que me muero de hambre! -¡pues ahí está la prueba en tu barriga, tú has faltado Juan, has sido tú quien se comió el unto y ahora te quieres librar del asunto, esta te la perdono, pero para la próxima ya no , que la fidelidad entre amigos es sagrada!, -¡¡¡ te digo Pedro que yo no fui!!! - ¡ pues si , tu has sido Juan , tu barriga lo confirma !.
El lobo Juan no responde , sólo se limita a mirar su barriga, y no entiende por qué le suda si no se comió el unto , el zorro se va a darse un paseo, y mientras se va alejando va diciendo en voz alta, ¡has sido tú Juan, has sido tú el que se ha comido el unto!.
Ya siendo de noche, el lobo Juan y el zorro Pedro duermen en la guarida compartida, el lobo Juan siente ingente hambre, pero nada de ello le dice a su amigo Pedro, Juan está convencido de que su amigo Pedro lo ha engañado, no se explica cómo, pero piensa que no le ha sido fiel, por ello , al amanecer se ausenta de la guarida sin nada comentar con su amigo Pedro, y se dirige de nuevo al mismo pueblo y al mismo hogar de donde sustrajeron el unto, y de nuevo, en un despiste de los dueños del hogar , entra en el hogar y le hecha los dientes a un hermoso y oloroso queso casero, huyendo a toda prisa con el queso bien prieto entre los dientes, yendo camino de la guarida, se topa con su amigo Pedro que también anda a lo mismo, a procurarse alimento, y viendo el queso que trae su amigo Juan tan oloroso, le dice ¡buenos días Pedro, y parece que no tenemos muy buena mañana, parece que hiela!, el lobo Juan, sigue su camino y le da la callada por respuesta, el zorro Pedro va yendo a su lado y le vuelve a decir ¡pues mira que mañana tan fría, no para de helar, que mañana más fea, cómo hiela, qué barbaridad!, el lobo Juan, ya muy harto de escuchar a su amigo Pedro, lo mira y le responde malhumorado ¡ si hiela , déjalo helar!, al lobo Juan al hablar se le cae el grande y sabroso queso al suelo, momento que su amigo Pedro aprovecha para cogerlo y huir a toda prisa, para luego comerlo tranquilamente el solo, el lobo Juan se queda quedo mirando para su infiel amigo cómo huye a toda prisa con su queso, en ese momento se jura asimismo que jamás le dejará ocupar su guarida , ya que es de su propiedad, y la amistad pasará a ser gran enemistad de por vida, y tal como se lo jura, así lo hace , el lobo Juan , nunca más le dirigió la palabra a su amigo Pedro ni para un mero saludo.Ë

Biografía:
Ana Arias Saavedra


Escribió e ilustró el poemario Arrecendo dun corazón feiticeiro, el libro de narrativa poética Anaquiño de dúas vindas, el cuento Caparuchiña Moura y el poemario Laios de corazón e da alma.

Desde los dos años pasó su niñez y juventud en Lugo y se tituló en Corte y Confección. Tras sufrir una fuerte depresión comenzó a dibujar y escribir poesía y cuentos. Su poema titulado \'Se ti souberas\' fue editado en la revista \'Xistral\', publicación anual del Ayuntamiento de Lugo.

anaariassaavedra@yahoo.es

 

Desarrollado por: Asesorias Web
s
s
s
s
s
s