s
s
s
s
s
s
s

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Brahim Oubella
Nacionalidad:
Tamazgha
E-mail:
Biografia

Tirrugza tiqburin

Hayyanx a tamazirt nzzad giwnt
Nawi ëja s imazzaln ad axd lkmn
Ad ax mln akal iëwan i iyärfan
Inna ur ixaliä ufgan iγt lkmn
Wanna ixalän ann isnal I uγaras
Att ur yut ifiki s ran add wurrin
Tamunt n winu γ ass ad nwwarga tnt
Tawwargit inu γ assf ad nzra tnt
Afus n ayt matnx hann izwur ax
Kullu kra nγra γ lhruf ijla ax
Ssarax kullu sus adrar nzgrt akw
Nkkad iżuγar u wmaku d waman
G ass ad ka jjun immut fad nmält inn
Tirrugza n iclhiyn tiqburin
Hann advar ad aγ ax tlla ŗjlt ns
Mta ufix aggis nbnu maγd nttlx
A nanf ilεjaj I irifi d waţţan
Nγrnn a tamaziγt nx id lif nx
Immuyd ak a yan ibnan accbar ns
Ikkid srs isuka ula timdayin
A ssiεr Ix illa dar yan issdus as
Tafasna d usafu ns ura tbalan….
***

Tamurt inu
A tamurt inu tad ilan tamimt
Kmmin avd nlul
Kmmin avd nlul trbutax s lxaïr
Aylliv d nkrx
A tamurt inu tada mi nra tayr
Kmmin avd nkrx
Kmmin avd nkrx azzlx, nftu, nawn
Aylliv nattuy
****
A tamurt inu ssior nnunt ur anx
Ujjin ad gawrx
A tamurt nx atig nnunt nssntn
Iga zund ayyur
A tamurt nx iwiz nnunt nratn
Uri yyi ig aïïan
A tamurt inu tudrt nm tuf anx
Ignna d wakal

****

A tamurt inu ssrv ax assfiw nnm
A nitti g tillas
A tamurt inu ssld a ssrm sawalx
Yattuy uccbar nm
A tamurt nx asi dax ëãaã nnm
Assrsn tvawlt
A tamurt inu ccrg uranx issipl
Iv ill udrar nm


Ur illi usnfu
amuddu vran ax lhul ns nannitn
ayyur av nanni taguri nm a ããapt
nssld i ul inu yuän tarfafant
innayyi ufud nx ajjat aæ tifawt
azmz ad hann izav ura tcwwarn
yusi tizlla s izig iwwats afatn
sul a tivwraä açaçu lli f trwlmt
uras injim uwrz nx ula lappt
a tawwunt nk a “sizif” ara nasy
ad uæan srs nzlg asawn armxt
siv i yyi tär v izig ixar tanant
nwurrid sis nzziär nasy arra nx
wallid ityaran ig iccil fllanx
mqar anx iknd uzal a s tifawt
ikndi usulil s loin nkcmt nsw
ikndi uvaras içil asswan anx
tanzruft nm a tudrt ura namn
ur illi usnfu v iggi n umlal nnm
wanna gim yusin aäar ns ra yapl
azyyir d uçawag ur anx uqirn
tasnnant n krçaç ami tcatarx
adax ur yut awrz inu sfrsint
a asunfu walli v lla isafarn
att igan d iv nggiz akal smpp awn
a anufl ad n ddunit kulluæn

,......20/11/2007 g tiss 12 n yiä

Biografía:
Brahim Oubella
[ babas n masin] iga yan g imdyazen n usays n uhwac, ilul g 1950 g wasif n wult [TATA] g MAROC , llig izzri tivri nes tamenzut g tmazirt nns, idfur tivri n usmuttg g TRUDANT iddu s tzizart g RBAT ,
G assa iga aselmad n tmazivt g wammas n usmuttg n islmaden n uslmd amenzu g TATA ,

bwasnmassine@hotmail.com

 

Desarrollado por: Asesorias Web
s
s
s
s
s
s
s