s
s
s
s
s
s
s

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Ri Ra Abbasi
Nacionalidad:
Irán
E-mail:
rira.abbasi@gmail.com
Biografia

ری را  عباسی

  صلح

 

می‌توان کبوتری کشید دنباله‌دار تا پیکاسو

تخریبش کنیم با کوبیسم تا گاوی شود با شاخ‌های مرگبارش

سهمِ این میدان  رهایی به صلح است

بیا    دنباله‌دار پروازش کنیم

 

 

By: Rira Abbasi

 

Peace

A dove could be drawn sequential  

all the way to Picasso

and destroyed by Cubism

so that it turns into a bull  with deadly horns.

The share of this square is liberty for peace.

Come, let us fly it sequential.

 

 

Translator: Dr.SaeedSaeedpoor

 

 

زوزه

گرگی خریده‌ام‌‌‌‌‌‌

برای روزهایی که از جنگ می‌ترسم‌‌

زوزه بکش ای گرگ‌‌

بر جهان تکه‌پاره‌ام‌‌‌‌

من فقط صدای انسانم.

 

 By: Rira Abbasi

 

Howl

                       

Have bought a wolf

for the days I dread the war.

Howl o wolf

at my world in pieces,

I am just a human voice.

 

Translator: Dr.SaeedSaeedpoor

 

 

Ri Ra Abbasi / Iran
ري را عباسي / ايران

مریداشراب می خواهی؟


مريدا
لذتهاي نداشته ام كه پاگذاشتم روي مين
وتكه هايم پرت شد ند برصفحه ي زندگي
چسبيد به هم پا
جفت شد به هم دست
ودوباره چشم بود د ربرابر چشمم

حالا كه موج بر د ا شته زندگي می کنم
ازلذ تهاي ممنوع
دراين باربي الكل
وگيلاسهاي خا كي ممنوع
مي ترسم
مريدا
براي د ست ها ي جدا از من شراب بريز

کانگورو

الو
خدا هست؟
سلام
پاییز۱۳۷۹
ما ،کانگورو شده ایم
کتابی به شکم
صدای مریم،جایگاه سپیده و ری را
پگاه دیر کرده است
سپیده رفت
ری را با صدای من
و مریم با صدای درونش

الو

گفتم
من به همه گفتم
آسمان بخیل این همه ستاره نیست
نمی دانم
من نمی دانم
صاف صافِ صاف
صدایت می رسد

صدایم؟
امشب عروسکِ مریم در بغلم خشکید
و
سپیده راپسرکی
راه راه بود
مثل زندان عشق
و
مردان ِدبستانی تهران
دربرابر ری را

آقا اینجا زنان کلمه می فروشند
نه چشم وابرو
مریم گفت پاک است پرورد گار
سپیده گفت خدا ما را پس می زند
چهارشنبه ها روزنامه ها خواهند خواند که
ری را با خدا دردریا می رقصد
پگاه می گوید شعرت را به انتهای چه می بندی ؟
آسمان پر از روزنامه های مصلوب است
۱۳۷۹پاییز
صدای عق زدن ِما
درتاًتر شهر پیچد
خدای عزیزم
اینجا خیلی پاییز است
گریه نمی کنم
صدایت صاف صافِ صاف
ما کانگورو شده ایم
به دستهای کوتاه
وتعداد کتابهایمان می خندیم

\' ازکتاب برای این زن لُر تفنگ... \'

زن ِمفرغی

در باز می کند
زن ِمفرغی
تنش پرازترکش ِخمپاره هاست
ودربرابرش رییس جمهور
به کو دکی نگاه می کند
که تف ِ بستنی اش را
به سلاح ِموزه ها می می مالد
زیتون

باد می آید
و تو در دهان کهکشان زیتون می یزی؟
بگو مهربان
قهرمان قصه های زیتون کیست ؟
تو از باد مرهم دیده ای؟
در آنسوی مَردُم٬باد همیشه منتظر است

ما هم ماهي معروفي داريم

ياشارجان
روزي ماهي ها شناي نفس گير ما را
بر آبها خواهند نوشت
آزادي توربافته پيرزنان نيست
يارانِ ما در دريا رژه مي روند
پسرم
بگو نيشكرها چه وقت عروس مي شوند
من پوتين ها را خيسانده ام
سربازي با كلاه برادرم
فردا كيك سيب مي پزم
پسرم هميشه فكر مي كنم
شعرهايم با كلاه كجِ ِبرادري به دنيا آمده اند

نگو چيزي را به چيزي سنجاق كرده ام
شايد تو نداني
ما هم ماهي معروفي داريم
به نام ماهي سياه كوچولو.
--------------------
[2] گوشواره
رؤياي ديوانه اي
مثل من
كاغذي است كه آسمان را شاد مي كند
لطفاً گوشواره ام را قيچي نكنيد

Biografia
°°°°°°°°°°
Ri Ra Abbasi / Iran
ري را عباسي / ايران


ري را عباسي
متولد سال 1341 خرم آباد لرستان
درشانزده سالگي مجموعه شعري داشتم بنام \' ذرت بوداده \'كه به دلايلي از بين رفت.به فاصله كوتاهي ازدواج كردم كه درهمان سال جنگ هشت سا له ي عراق با ايران آغازوزندگي بسیار سخت وآوارگي هايم مثل همه شهروندانم درآبادان
وخر مشهر شروع شد. نوشتن كا ملا رها شده بود .وبراي ساختن دوباره
سالها با يد تلاش مي كرديم.درسال 67 نوشتن وجنون نوشتن به یکباره غافلگيرم كرد وتا كنون رهايم نكرده است
در سال 79 مجموعه داستان \'سی پری چهار شنبه ها \' چاپ شد .داستانهايي ضدجنگ كه باتوفيق مخاطبين واهل ادب كشورروبرو گرديد.و به چاپ دوم رسید. دربين سالهاي 80 و81 دومجموعه شعر\'برای این زن لر دیگرتفنگ نیاورید\' منتشرشدكه درمدت کوتاهی به چاپ دوم رسید
منظومه ی\'چه کسی پنهان تر تو را دوست دارد\' شعری عاشقانه و جسور[به گفته ی منتقدین] مورد توجه عام وخاص قرار گرفت واکنون به چاپ سوم رسیده است.در نيمه ي پاياني سال 81 مصادف باحمله آمريكا به عراق كتاب \'شا عران صلح \'منتشرشد .که نخستین کتاب گردآوری شده ی شعرصلح درایران می باشد. گزيده اي از اين اثر را كميسيون ملي يونسكو درايران با نام شعر صلح نام گذاري كردوقصد دارندآن را ترجمه كنند و در خارج از کشورآنرا منتشر کنند
درتابستان 84 برنده ی جایزه ادبی بزرگ بانوی شعر ایران/ پروین اعتصامی
شد م.اكنون عضو کانون نویسندگان ایران هستم . درحوزه كودك ونوجوان
سه داستان آماده چاپ می باشد. ویک شعربلند دوزبانه به نام \'ما کودکان دنیا حرفی داریم با آمریکا\' که با مشکلا ت خاص مجوزیک نوبت چاپ دارد.وبزودی رمانی را به ناشر خواهم داد

 

Desarrollado por: Asesorias Web
s
s
s
s
s
s
s